WITNESS

Článek věnovaný simulačnímu softwaru WITNESS, uveřejněný v měsíčníku IT SYSTEMS, si můžete přečíst i na internetových stránkách SystemOnLine.